Mokestis

Mokesčio įstatymu mokesčio mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei, kad būtų gauta pajamų valstybės (savivaldybės) funkcijoms vykdyti.

Taip pat Užmokestis, imamas už paslaugas ar įsigytas prekes.

susiję terminai:

Apgynimas (apsaugojimas) nuo mokesčio

Apyvartos mokestis

Asmeniniai mokesčiai

Dalinė mokesčio prievolė

Asmeninių pajamų mokestis

Frančizo mokestis

Grynojo turto mokesčiai

Juridinių asmenų pajamų (pelno) mokestis

Konsulinis mokestis

Korporacijų mokestis

Licencijų mokestis

Mokesčio įsipareigojimai

Mokesčio įstatymas

Mokesčio įstatymo aplenkimas

Mokesčio lengvata

Mokesčio naštos nešėjas

Mokesčio objektas

Mokesčio permoka

Mokesčio subjektas

Mokesčio tarifas

Mokesčių administravimas

Mažiausiojo mokesčio taisyklė

Mokesčių amnestija

Mokesčių klasifikavimas

Mokesčių konsultantas

Mokesčių kriterijai

Mokesčių mokėtojų boikotas

Mokesčių multiplikatorius

Mokesčių našta

Mokesčių neutralumas

Mokesčių norma

Mokesčių perkėlimas

Mokesčiai

Mokesčio bazė

Mokesčio deklaracija

Mokesčio elementai

Mokesčio ėmimo būdas

Mokesčių politika

Mokesčių prieglobstis

Mokesčių reforma

Mokesčių rūšys

Mokesčių sistema

Mokesčių vengimas

Mokestinės pajamos

Mokestinis kreditas

Mokestinių įplaukų produktyvumas ir elastingumas

Netiesioginiai mokesčiai

Paveldėjimo mokestis

Pelno mokestis

Pajamų mokesčiai

Nusidėvėjimas (amortizacija) pagal mokestinę atskaitomybę

Papildoma mokesčių našta

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Turto mokestis

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra

Infliacinis mokestis

Pelnas iki mokesčių

Pelnas iki palūkanų ir mokesčių

Pelnas po mokesčių

Mokesčių fondas

Žemės nuomos mokestis