Mokslinis-technologinis parkas

Viena ūkio subjektų susibūrimo organizacinių formų, dažniausiai įkuriama siekiant integruoti į bendrą veiklą mokslo tyrimų, techninius-inovacinius, technologinius bei pramoninės gamybos pajėgumus.