Mokumas

Įmonės, banko gebėjimas laiku apmokėti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus.

Apmokestinime mokumas – tai fizinio ar juridinio asmens galėjimas mokėti mokesčius.