Monopolijos rūšys

Abipusė monopolija – rinkos situacija, kai kurio nors gamintojo prekės ar paslaugos vyrauja tam tikroje rinkoje; 2. grynoji monopolija – rinkos situacija, kai visos šakos pasiūlą kontroliuoja vienas gamintojas (jei nėra substituto); natūrali monopolija – rinkos situacija, kai dėl masto ekonomijos ir kitų veiksnių yra pigiau gaminti vienoje, o ne keliose firmose (natūralios monopolijos – geležinkelis, paštas, komunalinių paslaugų įmonės ir pan.); teisinė monopolija – monopolija, pripažinta ir saugoma įstatymo siekiant išvengti nesąžiningos konkurencijos ir suteikti gamintojams, autoriams, išradėjams galimybę naudotis savo pastangų vaisiais.

susiję terminai:

Įmonė

Monopolija

Prekė