Muito tarifas

Mokesčio (muito) norma, kuria remiantis nustatomas muito už eksportuojamas ir importuojamas prekes dydis. Kai šis dydis nustatomas procentais nuo prekės kainos, jis vadinamas advalioriniu (vertybiniu). Kai šis dydis nustatomas tvirta norma prekės matavimo vienetui, jis vadinamas specifiniu. O kai šis dydis nustatomas derinant advaliorinį ir specifinį muito tarifus, jis vadinamas mišriuoju (pvz., muito tarifas už importuojamas cigaretes – 30 proc., bet ne mažiau kaip 10 litų už 1000 vnt.).

susiję terminai:

Prekė

Tarifas