Muitų tarifai

Susistemintas per valstybės sieną gabenamų prekių apmuitinimo (muito) normų rinkinys. Jį sudaro apmuitinamų prekių sąrašas, jų klasifikacija, muitų normos, neapmuitinamų, taip pat draudžiamų įvežti, išvežti ir tranzitu gabenti prekių sąrašai. Muitų tarifai paprastai sudaromi laikantis pasaulyje pripažintų muitų tarifų formavimo principų bei normų.