Nacionalinė skola

Nesumokėta vyriausybės skola, neigiamas valstybės pajamų ir išlaidų balansas. Nacionalinė skola yra nuolatinis ekonomistų ginčo objektas, nes ji daro įtaką ekonominiam vystymuisi. Neigiamo balanso šalininkai teigia, kad socialinių garantijų, visuomeninių patarnavimų egzistavimas bei efektyvi fiskalinė politika galimi tik biudžeto deficito sąlygomis. Oponentai tvirtina, esą neigiamas balansas dar labiau skatina valstybės išlaidų, nepadengtų pajamomis, augimą, nepageidaujamą pajamų paskirstymą.

susiję terminai:

Balansas

Fiskalinė politika

Skola