Nacionalinis turtas

Per atitinkamą laikotarpį sukurtų materialinių vertybių ir naudojamų gamtos išteklių, esančių šalies teritorijoje, visuma.