Namų ūkis

Asmenys, drauge gyvenantys ir bendrai tvarkantys ūkio reikalus. Valstybės finansų požiūriu (kaip vientisas ūkis, kaip ekonomikos ir finansų sektorius) – tai visuma šalies fizinių asmenų rezidentų (įskaitant personalines įmones, ūkines bendrijas), disponuojančių didžiąja dalimi gamybos išteklių (pagrindiniai – žemė (gamtos ištekliai), darbo jėga ir kapitalas), už kuriuos gautas pajamas jie išleidžia vartojimo prekėms bei paslaugoms.