Natūralus nedarbo lygis

Nedarbo lygis, atsirandantis esant galimam (potencialiam) BNP. Jį sudaro “tekamasis” (frikcinis) bei struktūrinis nedarbas. Šis nedarbo lygis egzistuoja darbo užmokesčio pusiausvyros sąlygomis, t. y. tada, kai numatomi infliacijos tempai sutampa su faktiniais infliacijos tempais.

susiję terminai:

Nedarbas

Struktūrinis nedarbas