Ne pelno organizacija

Ūkio subjektas, užsiimantis labdara, valstybės socialiniu ir ekonominiu plėtojimu ar kita visuomenei naudinga veikla, kuria nesiekiama pelno.

Dažniausiai tai kultūros ir švietimo, mokslo ir studijų, sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos, kūno kultūros ir sporto bei religinės organizacijos.