Nedirbantys asmenys

Asmenys, neturintys darbo, užsiregistravę darbo biržoje nepaisant to, ar jie turi bedarbio statusą, ar ne. Prie nedirbančių priskiriami ir darbo biržose užsiregistravę pensinio amžiaus asmenys. Darbo biržoje užsiregistravę piliečiai skirstomi į ieškančius darbo, turinčius bedarbio statusą ir ieškančius darbo, bet neturinčius bedarbio statuso. Pastariesiems priklauso pensininkai ir darbo ieškantys dirbantys piliečiai, kurie nori keisti darbovietę arba ieško papildomo darbo. Visi nedirbantys darbingo amžiaus piliečiai registruojami kaip bedarbiai ir skirstomi į gaunančius bedarbio pašalpą ir negaunančius jos.

susiję terminai:

Bedarbiai