Nepasirengę darbo rinkai bedarbiai

Bedarbiai, turintys labai menkas galimybes konkuruoti darbo rinkoje: 1. neturintys profesinio pasirengimo; 2. turintys nepaklausią profesiją ar veiklos praktiką vietos darbo rinkoje; 3. turintys ilgesnę kaip vienerių metų darbo pertrauką (nutraukę darbą pagal profesiją ar veiklos praktiką).