Nepusiausvyra

Ekonomika arba tam tikros prekės rinka, nesanti pusiausvyros būsenoje. Rinkoje ji reiškiasi kaip paklausos ir pasiūlos apimčių neatitikimas. Ribinis naudingumas šiuo atveju nėra lygus ribiniams kaštams.

susiję terminai:

Naudingumas

Prekė

Rinka