Netiesioginiai mokesčiai

Mokesčiai, nustatomi per kainų sistemą (kaip kainos dalis). Kitaip nei tiesioginiai mokesčiai, netiesioginiai mokesčiai tiesiogiai nesusiję su mokėtojo pajamomis (turtu); galutinis (tikrasis) netiesioginio mokesčio mokėtojas yra vartotojas. Netiesioginiais mokesčiais laikomi akcizai, pridėtinės vertės mokestis, valstybės fiskalinio monopolio mokestis, muitai. Specifine netiesioginių mokesčių forma yra darbdavių privalomojo socialinio draudimo įmokos (įtraukiamos į produkcijos savikainą).