Netiesioginis reguliavimas

Monetarinė ir fiskalinė politika bei kitos netiesioginio reguliavimo priemonės, skirtos ekonomikai sureguliuoti remiantis tam tikrų jos dalyvių motyvacijomis ir skatinant jų veiksmus. Netiesioginis reguliavimas atliekamas darant poveikį rinkos pasiūlos ir paklausos mechanizmui.