Nevisiškas paslėptasis darbuotojų užimtumas

Tai analitinė kategorija, išreiškianti neteisingą, neracionalų darbo jėgos paskirstymą ir panaudojimą, neatitikimą tarp darbuotojo profesinio-kvalifikacinio pasirengimo ir jo atliekamam darbui keliamų reikalavimų. Tokio užimtumo bruožai: mažos darbuotojų pajamos, nevisiškas kvalifikacijos panaudojimas, mažas darbo našumas. Nevisiško paslėptojo darbuotojų užimtumo analizė atliekama remiantis specialiais tyrimais, ekspertų vertinimais, darbo laiko ir atskirų darbo operacijų trukmės tyrimu ir pan.

susiję terminai:

Pajamos