Nevisiškas užimtumas

Situacija, kai gaminant tam tikrą produktą arba teikiant tam tikrą paslaugą dalyvauja daugiau darbuotojų, nei to reikalauja ekonominis ir technologinis tikslingumas. Dėl to neracionaliai, neefektyviai naudojama darbo jėga, mažėja darbo intensyvumas, našumas. Nevisiškas darbuotojų užimtumas dažnai vadinamas paslėptuoju nedarbu, kadangi darbuotojai, dirbantys ne visą darbo dieną (savaitę) arba esantys priverstinėse atostogose, oficialiai laikomi dirbančiais, nors faktiškai jie yra daliniai bedarbiai (kai dirba sutrumpintą darbo dieną, savaitę) arba visiški bedarbiai (kai yra priverstinėse atostogose). Nevisišką užimtumą galima apibūdinti kaip sąvoką, reiškiančią neracionalų (neefektyvų) darbo jėgos panaudojimą. Pagal tarptautinius standartus skiriamas nevisiškas matomasis ir paslėptasis užimtumas.