Nuolatiniai darbuotojai

Asmenys, priimti į darbą nenurodant darbo sutartyje jos galiojimo termino. Tokie asmenys priimami nuolatiniam darbui ir įtraukiami į įmonės dirbančiųjų sąrašą. Tai įmonės darbuotojai, kurie daro didžiausią įtaką jos veiklai.

susiję terminai:

Įmonė

Veikla