Nuosavybė

Žmonių tarpusavio santykiai tam tikrų objektų atžvil- giu, visada susiję su ekonomine nauda ir atsakomybe. Tai istoriš- kai susiformavę santykiai ekonominių gėrybių pasisavinimo ir nau- dojimo procese. Skiriamos šios nuosavybės formos: 1. asmeninė nuosavybė – asmeninio vartojimo reikmenų nuosavybė; 2. bendroji (visuomeninė) nuosavybė – nuosavybė, kuri priklauso visiems lygiomis teisėmis; 3. privati nuosavybė – nuosavybė, kuria disponuoja atskiri asmenys arba privačios firmos.