Nusidėvėjimas (amortizacija)

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas, jos dalį sistemiškai perkeliant į produkcijos vertę.

susiję terminai:

Vertė