Nusidėvėjimas (amortizacija) pagal finansinę atskaitomybę

Ilgalaikio materialiojo įmonės turto nusidėvėjimas, įvertintas pagal priimtą finansinės atskaitomybės sistemą (nurodant turto vertę balanse). Jo dydis gali nesutapti su nusidėvėjimo suma, gauta skaičiuojant apmokestinamąsias pajamas (pelną), kuri nustatoma mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.

susiję terminai:

Įmonė