Optimizavimas

Ekstremalių tikslo funkcijos reikšmių apskaičiavimas, naudojamas sprendinių priėmimo procese. Optimalusis sprendinys yra sprendinys, maksimizuojantis arba minimizuojantis tikslo funkciją, pvz., pelno maksimizavimas arba sąnaudų minimizavimas. Terminas optimizavimas taip pat vartojamas apibūdinant veiklą, kurios dėka nors sistema tampa geriausia (optimali).