Organizacinė struktūra

Ekonominės sistemos vidinių ryšių, užtikrinančių efektyvų tos sistemos funkcionavimą, struktūra.

Organizacinė struktūra – tai visuma priemonių darbui suskirstyti į skirtingas užduotis ir šių užduočių vykdymą koordinuoti. Tai taip sutvarkytas vadovavimo lygių ir funkcijų bendradarbiavimas, kad organizacijos tikslų būtų siekama veiksmingiausiu būdu. Jos esmė – vienų vadovų ar padalinių pavaldumas kitiems. Su struktūra tampriausiai susietos dvi koncepcijos: darbo paskirstymo ir kontrolės.

Organizacines valdymo struktūras nulemia organizacijos tikslai ir strategija. Skiriami šie struktūrų tipai:

  • Vertikali
  • Horizontali
  • Linijinė
  • Funkcinė
  • Linijinė funkcinė
  • Matricinė
  • Suskaidyta