Pagrindiniai kaštai

Kaštai, nulemti gamybos apimties. Dar vadinami kintamaisiais kaštais.

susiję terminai:

Kaštai