Pajamų palaikymas

Socialinė-ekonominė politika, vykdoma siekiant sumažinti nedarbo didėjimo multiplikatyvų efektą. Didėjantis nedarbas sukelia tokią įvykių seką ekonomikoje: augant nedarbui, mažėja mokioji paklausa, o tai lemia prekių bei paslaugų paklausos sumažėjimą; mažinamos gamybos apimtys, todėl papildomai atleidžiami darbuotojai ir t. t. Viena iš pajamų palaikymo priemonių – nedarbo pašalpos, kurios padeda palaikyti laikinai nedirbančių asmenų mokiąją paklausą rinkoje, o tai savo ruožtu užkerta kelią didėjančiam ekonominiam nusikalstamumui.

susiję terminai:

Nedarbas

Paklausa