Paklausos formos

Agreguota (visuminė) – individualių paklausų visuma, visuminės numatomos išlaidos šalies ūkyje per tam tikrą laikotarpį; darbo paklausa – darbuotojai, kurie gali būti pasamdyti tam tikru momentu nekintant sąlygoms; elastinga paklausa – paklausa, kurios elastingumo koeficientas yra didesnis už vienetą; išvestinė – gamybos veiksnių paklausa, priklausanti nuo prekių, kurios gaunamos atsižvelgiant į tuos veiksnius, paklausos; negatyvi paklausa – tokia situacija, kai visa rinka ar didelė jos dalis atmeta siūlomą prekę ar paslaugą; perteklinė paklausa – kiekis, kuriuo paklausa didesnė už pasiūlą, esant tam tikrai rinkos kainai; potenciali paklausa – situacija, kai daugelis pirkėjų pirktų prekę, kuri patenkintų atsiradusį poreikį, bet tokių prekių rinkoje dar nėra.

susiję terminai:

Išlaidos

Kaina

Paklausa

Rinka