Palūkanos už valstybės ar savivaldybės kapitalo naudojimą

Lietuvos Respublikoje imamas mokestis, kurį moka valstybės ir savivaldybių įmonės nuo įregistruoto įmonės įstatinio kapitalo.

susiję terminai:

Įmonė

Mokestis