Palūkanų norma

Skolinamojo kapitalo kaina; skolos dalis procentais, rodanti, kokia pinigų dalis, didesnė už pradinę skolos sumą, turi būti sumokėta. Yra skiriamos šios palūkanų normos: 1. grynoji – palūkanų norma, kuri būtų vyraujanti, jeigu rinka būtų pusiausvyros būsenoje, nebūtų rizikos, o visos paskolos būtų skirtos vien produktyvaus kapitalo investicijoms; 2. nominali – palūkanų norma, išreikšta tiriamųjų metų piniginiais vienetais, neatsižvelgiant į infliaciją; 3. reali – palūkanų norma, išreikšta pinigais (nominali palūkanų norma, koreguota atsižvelgiant į kainų kitimą).

susiję terminai:

Kaina

Pinigai

Rinka