Papildomos užimtumo garantijos (PUG)

Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymo tam tikroms gyventojų grupėms numatyti privalumai, naudojantis darbo biržos teikiamomis paslaugomis (įdarbinimas, profesinis mokymas, perkvalifikavimas ir pan.). Papildomos užimtumo garantijos taikomos darbo biržose užregistruotoms labiausiai socialiai remtinų piliečių grupėms – jos įdarbinamos ir pripažįstamos aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis pirmiausiai. Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymo 8 straipsnyje išskirtos šios bedarbių grupės, kurioms taikomos PUG: jaunimas iki 18 metų amžiaus; moterys, auginančios vaikus iki 14 metų amžiaus, arba vieniši vyrai, auginantys tokius pat vaikus; riboto darbingumo asmenys, invalidai; asmenys, kuriems iki senatvės pensijos liko mažiau nei 5 metai; asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų.

susiję terminai:

Profesinis mokymas