Pareto optimalumas

Toks išteklių išdėstymas, kai nebegalima pagerinti nė vieno vartotojo padėties, nepabloginus bent vieno kito vartotojo padėties.