Pasaulinė ūkio sistema

Šalių nacionalinių ūkių kompleksų visuma, susijusi su kapitalu, prekių, darbo jėgos ir valiutinių išteklių tarptautiniu judėjimu. Nacionalinių ūkių tarpusavio bendradarbiavimo materialinis pagrindas yra tarptautinis darbo pasidalijimas.