Pasirengę darbo rinkai bedarbiai

Bedarbiai, turintys pakankamai geras galimybes konkuruoti darbo rinkoje. Jiems priskiriami: 1. turintys paklausią vietos darbo rinkoje profesiją; 2. turintys paklausią vietos darbo rinkoje veiklos praktiką; 3. turintys ne ilgesnę kaip vienerių metų darbo pagal profesinį pasirengimą ar veiklos praktiką pertrauką.