Patentas

Išskirtinė valstybės suteikta teisė išradėjui naudoti savo išradimą tam tikrą laikotarpį. Ši teisė gali būti parduota arba paskolinta kitam.