Paternalizmas

Abstrakčiąja prasme valstybės kišimosi į individo pajamų naudojimą politika. Prisiimdama pareigą užtikrinti individui tam tikras paslaugas bei patarnavimus, valstybė priversta apmokestinti individo pajamas. Taip ji varžo individo asmeninių pajamų paskirstymo galimybę, primesdama savo valią.

susiję terminai:

Paslauga