Paveldėjimo mokestis

Mokestis, kuriuo apmokestinamas palikimą gavęs asmuo. Dar vadinamas palikimo mokesčiu.