Pelnas

Pajamos, kurias gauna fiziniai ar juridiniai asmenys. Sąvoka, paprastai vartojama skirtumui tarp pajamų ir išlaidų gamyboje nusakyti. Pelnas tai yra bendrųjų pajamų ir bendrųjų išlaidų skirtumas - pajamos, kurios lieka atėmus verslo išlaidas.

Mmikroekonomikoje – skirtumas tarp pajamų už parduotas prekes ir panaudotų išteklių vertės, apskaičiuotas kaip alternatyvieji kapitalo kaštai, toks pelnas vadinamas ekonominiu pelnu. Makroekonomikoje pelnui nepriskiriamos palūkanos už skolintą kapitalą, bet priskiriamos pajamos už nuosavą kapitalą.

Pelnas makroekonomikoje yra ekonominio pelno (kaip jis suprantamas mikroekonomikoje) ir nuosavo kapitalo alternatyviųjų kaštų suma.

Skiriamos šios pelno rūšys:

  • Bendrasis pelnas
  • Ekonominis (grynasis) pelnas
  • Buhalterinis pelnas
  • Normalusis pelnas
  • Netikėtas pelnas
  • Nepaskirstytas (akumuliuotas) pelnas
  • Nulinis pelnas
  • Pelnas produkcijos vienetui
  • Ribinis pelnas