Pelno (nuostolio) ataskaita

Įmonės (juridinio asmens) finansinės atskaitomybės dokumentas, kuriame pateikiami duomenys apie įmonės veiklos finansinius rezultatus per ataskaitinį laikotarpį. Jame nurodytos visos per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pajamos bei sąnaudos pelnas prieš apmokestinimą, mokestis, grynasis pelnas (arba nuostolis).