Piliečių teisė įsidarbinti

Teisė laisvai pasirinkti darbovietę, tiesiogiai kreipiantis į darbdavį arba nemokamai tarpininkaujant valstybinėms įdarbinimo tarnyboms (darbo biržoms). Darbo sutartis tarp darbdavio ir ieškančiojo darbo sudaroma jiems tarpusavyje susitarus. Jos sudarymo tvarką ir sąlygas nustato įstatymas. Piliečiai, besikreipiantys į darbo biržą kaip ieškantys darbo, turi teisę į informaciją apie laisvas darbo vietas bei darbo sąlygas, į nemokamą profesinį konsultavimą, mokymą ir perkvalifikavimą.

susiję terminai:

Darbo vieta