Piniginės pajamos

Subjekto per tam tikrą laikotarpį gaunamos pajamos, išreikštos einamąja piniginio vieneto verte. Sunku palyginti įvairių metų pinigines pajamas, nes nuolat kinta piniginio vieneto perkamoji galia. Lyginant pinigines pajamas įvairiose šalyse, būtina įvertinti valiutų kursų santykį ir skirtingą piniginių pajamų vartojimo struktūrą.

susiję terminai:

Perkamoji galia

Pajamos