Pinigų neutralumas

Teorinė prielaida (doktrina), teigianti, kad nors pinigų masės pasikeitimas gali nulemti santykinius prekių ir paslaugų vartojimo struktūros pokyčius, tačiau per ilgą laiko tarpą pinigų masės pokytis veikia visas kainas, o tai savo ruožtu palaipsniui atstato santykines kainų proporcijas bei vartojimo struktūrą, adekvačią prieš tai buvusiai. Pinigų pasiūla veikia tik absoliutų kainų lygį, bet neveikia santykinių kainų, todėl neveikia nei išteklių alokacijos, nei pajamų paskirstymo.

susiję terminai:

Kaina

Pasiūla