Pirminė darbo rinka

Darbo rinka, kuriai būdingi šie požymiai: 1. užimtumo stabilumas ir saugumas; 2. santykinai aukštas ir vis augantis darbo užmokestis; 3. darbo proceso metu taikoma pažangi technologija; 4. galimybė tobulinti darbo procesą; 5. stiprios profsąjungos. Pirminė darbo jėga – šalies gyventojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir pakankamai sugebėjimų dirbti. Nedarbo lygis šioje darbo jėgos grupėje paprastai yra žemesnis.

susiję terminai:

Darbo jėga

Darbo užmokestis

Rinka