Požiūris į darbą

Materialinių ir moralinių paskatų (stimulų) nulemia žmonių darbinės veikos motyvacija, objektyviai matoma iš darbo rezultatų, jo kiekio ir kokybės. Požiūris į darbą – tai ne vien darbuotojo pasitenkinimas ar nepasitenkinimas savo darbu, bet ir realūs jo rezultatai.