Premija

Papildomi išmokėjimai dirbantiems, didesni už pagrindinį darbo užmokestį.

Premijinės akcijos yra akcijos, kurias gauna akcininkai nemokamai. Dažnai nupirkus tam tikrą kiekį paprastųjų akcijų, duodama nemokamai viena privilegijuota akcija.

Premijinės palūkanos yra papildomos palūkanos, kurias gauna indėlininkai.

Premijiniai – darbo užmokestis, didesni už tarifinį, kaip kompensacija už viršvalandžius, darbą atostogų metu, riziką, sunkias darbo sąlygas ir kt. Darbo laikas, už kurį mokami premijiniai, vadinamas premijiniu darbo laiku.

Premijų-baudų kontraktas – tai kontraktas, kuriame vykdytojas, garantuodamas tam tikrą premiją, prižada, kad už kiekvieną uždelstą objekto atidavimo eksploatuoti dieną bus imami delspinigiai.