Prestižinė kaina

Kaina, kuri paprastai yra didesnė už vidutinę rinkos kainą. Prestižinė kaina atsiranda dėl laisvosios konkurencijos principų pažeidimų arba sutikus tam tikrai vartotojų grupei pirkti pirkinius brangiose (prestižinėse) parduotuvėse.

susiję terminai:

Kaina