Privilegijuotoji akcija

Akcija, kurios dividendai išmokami pirmiau nei paprastosios akcijos dividendai. Privilegijuotoji dalyvavimo akcija – akcija, jos savininkui suteikianti teisę į papildomą pelną, kuris lieka išmokėjus privilegijuotosios bei paprastosios akcijos dividendus.

susiję terminai:

Akcija