Profesija

Atitinkamomis žiniomis, mokėjimais, gebėjimais ir įgūdžiais pagrįstos žmonių veiklos kombinacijos, teikiančios jiems materialinio apsirūpinimo ir aktyvaus įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą prielaidas. Techninė pažanga ir visuomeninis darbo pasidalijimas naikina vienas profesijas, gimdo naujas, todėl ir kinta darbuotojų profesinė-kvalifikacinė struktūra. Darbo pasidalijimas pagal profesiją yra specialybė. Yra parengta tarptautinė standartinė profesijų klasifikacija. Pagal ją visos profesijos grupuojamos pagal keturis lygius į 10 pagrindinių grupių, kuriose hierarchine tvarka skirstomas į mažesnes grupes. Pagrindinis grupavimo kriterijus yra kvalifikacija, reikalinga tam tikroms funkcijoms arba pareigoms atlikti. Skiriami du kvalifikacijos aspektai: a) lygis, kurį apibūdina darbo apimtis ir sudėtingumas; pastarajam teikiama lemiama reikšmė; b) specializacija, kurią apibūdina reikiamos žinios, naudojami įrengimai ir medžiagos, gaminamos prekės ir teikiamos paslaugos.