Profesinė sąjunga

Organizacija, atstovaujanti darbo jėgos ekonominiams interesams. Būna įvairių profesinių sąjungų: 1. vidinė bendrovės profesinė sąjunga, t. y. sąjunga, atstovaujanti kiekvienai darbo jėgos grupei vienoje darbovietėje (firmoje); šis sąjungos tipas paplitęs Japonijoje; 2. tam tikros profesijos darbuotojų sąjunga, atstovaujanti tam tikriems kvalifikuotiems darbininkams (elektrikams, santechnikams ir kitiems); 3. gamybininkų sąjunga, atstovaujanti visoms darbuotojų grupėms ūkio šakoje; 4. bendroji profesinė sąjunga, atstovaujanti daugeliui darbuotojų neatsižvelgiant į profesiją ar ūkio šaką. Šios profesinės sąjungos įprastos JAV ir Europoje dažnai kaip tam tikros profesijos darbuotojų ir gamybininkų profesinių sąjungų susijungimo rezultatas. Svarbiausias profesinės sąjungos uždavinys yra ginti ir tenkinti savo narių interesus derantis dėl darbo užmokesčio dydžio ir darbo sąlygų.