Profesinis mokymas

Mokymas, kurio tikslas – suteikti asmenims profesiją arba juos perkvalifikuoti. Profesinį mokymą sudaro: 1. pagrindinis profesinis mokymas – sudedamoji švietimo sistemos dalis, sudaranti sąlygas neturintiems profesinio išsilavinimo asmenims įgyti profesiją Studijų ir mokymo registre numatytomis sąlygomis; 2. darbo rinkos profesinis mokymas, kaip bendrojo profesinio mokymo dalis, suteikianti galimybę Valstybiniame mokymo programų registre nustatytomis sąlygomis įgyti profesines kvalifikacijas, kurios būtinos prisitaikant prie darbo rinkos poreikių.