Profesinis orientavimas

Nuoseklus ir kryptingas jaunimo rengimas pagrįstam ir sąmoningam profesijos pasirinkimui bendrojo lavinimo, profesinio informavimo, konsultavimo ir kitomis formomis.